Pågående mål

Pågående mål

Lindome Flyttningsbyrå AB’s pågående mål är:

  • Drivmedel; vi ska minska vår miljöpåverkan genom att öka användningen av förnyelsebara bränslen.
  • Sakskador, minska uppkomsten av skador på kundens egendom
  • Skador på gods, minska uppkomsten av skador på gods

Flyttoffert

Jag är eller representerar:

Jag flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar till:

Uppgifter om din nya bostad:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar till:

Uppgifter om din nya bostad:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Vi flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Vi flyttar till:

Uppgifter om er nya adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Flyttoffert

F