Pågående mål

Pågående mål

Lindome Flyttningsbyrå AB’s pågående mål är:

  • Drivmedel; vi ska minska vår miljöpåverkan genom att öka användningen av förnyelsebara bränslen.
  • Sakskador, minska uppkomsten av skador på kundens egendom
  • Skador på gods, minska uppkomsten av skador på gods