Arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy

Arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy

Lindome Flyttningsbyrå AB arbetar för en så trygg och säker arbetsplats som möjligt. Detta görs genom att:

  • ha regelbundna personalmöten för information
  • låta alla komma till tals
  • utbilda vår personal i takt med utvecklingen inom vår bransch
  • erbjuda friskvårdsbidrag och hjälp till rökavvänjning
  • använda bästa tillgängliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
  • ha säkra fordon utrustade med back kamera och alkolås

Vid planeringen av våra transporter ser vi alltid till att sätta trafiksäkerheten i fokus.

I vårt företag:

  • följer vi gällande hastighetsbegränsningar, dock max 80 km/h
  • använder vi bilbälte och följer övrig lagstiftning
  • är vi nyktra och drogfria
  • följer vi kör- och vilotider