Kvalitetscertifikat

Miljö- och Kvalitetspolicy

 LFB AB erbjuder kundanpassade och leveranssäkra transportlösningar och lagringsmöjligheter. Hög kvalitet, personlig service och och skydd av miljön når vi genom att:

• vara flexibla inför våra kunders önskemål
• använda bästa tillgängliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
• kontinuerligt uppgradera fordonsparken enligt miljözoner och andra miljökrav
• arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete
• arbeta mot fastställda mätbara miljömål
• utbilda vår personal i takt med utvecklingen inom vår bransch
• ta väl hand om kundens egendom
• i egen regi bedriva terminalverksamhet
• arbeta säkert
• bemöta varandra, våra kunder och leverantörer med intresse och hänsyn

Personalen är vår resurs.

Som din transportpartner är myndigheters lagar och andra krav ett självklart åtagande i hela vår verksamhet.