Avslutade mål

Avslutade mål

2002–2004
Spolarvätska: Minskat förbrukning av spolarvätska under samma period som vi ökat antalet fordon.
Planering: Minskat andelen personalbilar vid personaltransporter.

2005–2007
Försäkringar: Minskat antalet olyckor i trafiken och skador på gods. Packmästarutbildning har genomförts. Uppföljning på personalmöten.

Olycksberedskap: Ökat vår beredskap för att kunna agera i händelse av en olyckssituation. Vi har genomfört utbildning i Hjärt- och lungräddning för expressarbetare och Hjälp på väg för chaufförer.

2007–2008
Försäkringar: Nya fordon som köps in ska vara utrustade med backkamera och alkolås. Regelbunden uppföljning på våra personalmöten av de incidenter som sker i trafiken. Information om bilbältesanvändning via lönespecifikationen. Minst 2 personer till packmästarutbildning, klart juni 2008.
Vi kommer att fortsätta med detta mål, se pågående mål.

2007–2009
Dieselförbrukning: Trög start på detta mål eftersom vi drabbades av omfattande dieselstölder samt att leverantören inte kunde redovisa förbrukningen uppdelat på fordon.

Minskad förbrukning med 6,8–10,8 % på fasta turer. Alla chaufförer utbildades i ekonomisk körning i samarbete med Trygg Hansa och Lunds universitet. Start september 2007. Euro 4-motor eller bättre på nya bilar som köps in. Daglig översyn av däck. Regelbunden kontroll av lufttryck i däcken.
Eftersom utsläpp från transporter är vår största miljöpåverkan ville vi fortsätta arbeta med att minska dieselförbrukningen.

2007–2010
Elförbrukning: När vi i december 2007 tog över lokalerna drog vi direkt igång vårt mål med att minska elförbrukningen. Personalen fick information om att hålla portarna stängda samt att vi bytte till lågenergilampor- och armatur. Vi ska i inledningsskedet sänka elförbrukningen med 2 %.
Vi kommer att fortsätta med att försöka att minska vår elförbrukning.

2008–2012
Inköp bilar: Vi uppdaterar ständigt vår fordonspark så att våra bilar ska kunna köra i miljözonerna som gäller. Vi har mellan 2008 och 2012 köpt in ca 8 nya bilar till olika körningar.

2009–2011
Dieselförbrukning: Vi har gjort en sänkning på detta mål och vi är nöjda med sänkningen. Kommer i framtiden att mäta på ett annat sätt för att göra ytterligare sänkningar så ett nytt mål upprättas. Se pågående mål.

2009–2011
Försäkringar: Antal skador har minskat från 20 st till 9 st.
Vi tycker att det är viktigt att jobba vidare med försäkringsmålet men kommer att utforma det på ett tydligare sätt. Se pågående mål.

2009–2013
Elförbrukning: Efter att ha bytt armaturer, tänkt på att hålla portar stängda m.m. sänktes elförbrukningen. Vi avslutar målet men kommer att bevaka det så att siffrorna inte “rusar iväg”.
2015–2015

Inköp bilar: Vi valde att köpa in en miljöbil som tjänstebil till vår Transportledare. Mitsubishi Outlander / Laddhybrid.

2012–2016
Dieselförbrukning: Vi är mycket nöjda med den sänkning som vi har åstadkommit totalt genom alla år med fokus på Diesel. Nu valde vi att avsluta detta mål eftersom vår förbrukning av diesel är så liten i förhållande till vår omsättning.
Vi kommer att angripa Dieselförbrukning på annat sätt i nytt miljömål.

2012–2017
Försäkringar: Vagnskadorna har minskat i takt med vårt önskemål, däremot har skadorna på gods inte fått önskad effekt.
Vi kommer att starta ett nytt kvalitetsmål, försäkringar gods.

2017 – 2018
Diesel: Vi har lyckats med vårt mål, att tankningarna av HVO100 skulle vara 50% av alla tankningar, detta gällde våra tunga fordon. Politiska beslut med höjda priser och dålig tillgång på bränsle/stationer gör att vi känner oss tvingade att omarbeta/ändra vårt miljömål gällande drivmedel.

2019
Inköp av Gasbil: Vi hade som mål att köpa in en Gasbil (servicebil) under hösten 2019 och det gjordes under augusti. Vi utökade senare ytterligare med en gasdriven lätt lastbil. Resultatet på detta miljömål blev alltså bättre än väntat.

2019
100% Returpapper kartonger: Efter starten av detta miljömål köper vi endast returpapper kartonger (flyttlådor), samtidigt som vi sparar på miljön, är det kostnadsmässigt positivt för oss genom ett lägre pris/låda. I våra packinstruktioner uppmanar vi våra kunder att använda ”våra kartonger” eftersom försäkringsbolaget inte ersätter kunderna när de packar i kartonger av dålig kvalité och på detta sätt hjälper de till att skydda miljön eftersom våra kartonger används flera gånger.