Alkohol- och drogpolicy

 

Alkohol- och drogpolicy

LBF:s målsättning är att företaget ska ha en alkohol – och drogfri arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna.

Att uppnå maximal säkerhet för såväl personal som kunder är mycket viktiga. Det är därför inte tillåtet att använda sig av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika, under arbetstid annat än vad som anges nedan under punkten “Allmänna bestämmelser”. Det accepteras inte inom LFB att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats.

LFB ska verka för att minska sjukfrånvaro pga. alkohol och droger. Alla medarbetare oavsett befattning ska behandlas lika.

Vår målsättning är dock alltid; Missbruket ska bort – människan ska vara kvar.

Privat formulär

DINA UPPGIFTER

Vi behöver veta var du bor någonstans för att kunna ger dig en mer exakt offert.

PrivatpersonFöretagUPPGIFTER OM DIN NUVARANDE BOSTAD

LägenhetRadhusVillaKontorMagasinAnnat
JaNej
JaJa, enbart porslinNej

UPPGIFTER OM DIN NYA BOSTAD

LägenhetRadhusVillaKontorMagasinAnnat
JaNej
JaJa, enbart porslinNej

Vill du att vi ringer up dig


031-99 67 15
info@lindomeflytt.com

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi up dig