Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy

LBF:s målsättning är att företaget ska ha en alkohol – och drogfri arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna.

Att uppnå maximal säkerhet för såväl personal som kunder är mycket viktiga. Det är därför inte tillåtet att använda sig av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika. Det accepteras inte inom LFB att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats.

LFB ska verka för att minska sjukfrånvaro pga. alkohol och droger. Alla medarbetare oavsett befattning ska behandlas lika.

Vår målsättning är dock alltid; Missbruket ska bort – människan ska vara kvar.

Flyttoffert

Jag är eller representerar:

Jag flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar till:

Uppgifter om din nya bostad:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Jag flyttar till:

Uppgifter om din nya bostad:

Finns hiss?

Eventuell våning

Önskas packningshjälp?

Vi flyttar från:

Uppgifter om nuvarande adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Vi flyttar till:

Uppgifter om er nya adress:

Finns hiss?

Eventuell våning

Flyttoffert

F