Kvalitetscertifikat

Vår policy

 LFB AB erbjuder kundanpassade och leveranssäkra transportlösningar och lagringsmöjligheter. Hög kvalitet, personlig service och och skydd av miljön når vi genom att:• vara flexibla inför våra kunders önskemål
• använda bästa tillgängliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
• kontinuerligt uppgradera fordonsparken enligt miljözoner och andra miljökrav
• arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete
• arbeta mot fastställda mätbara miljömål
• utbilda vår personal i takt med utvecklingen inom vår bransch
• ta väl hand om kundens egendom
• i egen regi bedriva terminalverksamhet
• arbeta säkert
• bemöta varandra, våra kunder och leverantörer med intresse och hänsyn

Personalen är vår resurs.

Som din transportpartner är myndigheters lagar och andra krav ett självklart åtagande i hela vår verksamhet.

/Magnus Berggren, VD

Arbetsmiljö- och trafiksäkerhetspolicy

Lindome Flyttningsbyrå AB arbetar för en så trygg och säker arbetsplats som möjligt. Detta görs genom att:

  • ha regelbundna personalmöten för information
  • låta alla komma till tals
  • utbilda vår personal i takt med utvecklingen inom vår bransch
  • erbjuda friskvårdsbidrag och hjälp till rökavvänjning
  • använda bästa tillgängliga teknik inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart
  • ha säkra fordon utrustade med back kamera och alkolås

Vid planeringen av våra transporter ser vi alltid till att sätta trafiksäkerheten i fokus.

I vårt företag:

  • följer vi gällande hastighetsbegränsningar, dock max 80 km/h
  • använder vi bilbälte och följer övrig lagstiftning
  • är vi nyktra och drogfria
  • följer vi kör- och vilotider

 

Privat formulär

DINA UPPGIFTER

Vi behöver veta var du bor någonstans för att kunna ger dig en mer exakt offert.

PrivatpersonFöretagUPPGIFTER OM DIN NUVARANDE BOSTAD

LägenhetRadhusVillaKontorMagasinAnnat
JaNej
JaJa, enbart porslinNej

UPPGIFTER OM DIN NYA BOSTAD

LägenhetRadhusVillaKontorMagasinAnnat
JaNej
JaJa, enbart porslinNej

Vill du att vi ringer up dig


031-99 67 15
info@lindomeflytt.com

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi up dig